Pracownik administracyjno-biurowy: PROMOCJA: zgłoś 2 osoby - trzecia gratis. TERMINY 2018 ROK.
2016-08-01 20:30:31

Pracownik administracyjno-biurowy (16 godzin dydaktycznych)

Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego. Uczestnik pozna zasady przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, dekretowania, wpisywania do książki korespondencyjnej (ewidencjonowanie). Pozna rodzaje korespondencji m.in. korespondencję w sprawach osobowych, w sprawach finansowych, handlowych, transportowych czy administracyjnych. Podczas szkolenia Uczestnik uczy się jak planować i organizować pracę w biurze z wykorzystaniem terminarzy, planerów czy nowoczesnych środków pracy biurowej, które zostaną przedstawione podczas prezentacji mulimedialnej. Pozna zasady pracy w sekretariacie, zasady współpracy z szefem, planowania podróży służbowej czy przyjmowania delegacji krajowej czy zagranicznej. Podczas szkolenia nauczy się przygotowania zebrania wewnątrz firmy. Omówione zostaną również zagadnienia planowania pomieszczeń biurowych w tym sekretariatu oraz innych komórek organizacyjnych. Pozna zadania recepcyjne oraz asystenckie. Podczas szkolenia Uczestnik pozna zasady prawidłowego wizerunku pracownika biurowego, na który składa się: wygląd zewnętrzny, ubiór, sposób poruszania, sposób zachowania i sposób mówienia. Omówione zostaną zagadnienia przeprowadzenia archiwizacji dokumentów.   Wśród poznanej dokumentacji przeprowadzone zostaną ćwiczenia samodzielnego przygotowania korespondencji osobowej (fazy ABC): faza przyjmowania do pracy, faza zatrudnienia pracownika, faza rozwiązania stosunku pracy; jak również samodzielnego przygotowania korespondencji w sprawach handlowych, takich jak propozycja nawiązania współpracy handlowej, oferta, zamówienie, reklamacja. Przedstawiony zostanie również szczegółowy schemat: gdzie może pracować pracownik administracyjno-biurowy. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu.

 

Terminy szkoleń:

 

16-17.01.2018 - Gdańsk

19-20.01.2018 - Rzeszów

22-23.01.2018 - Wrocław

26-27.01.2018 - Warszawa

30-31.01.2018 - Łódź

02-03.02.2018 Kraków

06-07.02.2018 - Łódź

09-10.02.2018 Katowice

16-17.02.2018 Rzeszów

20-21.02.2018 Warszawa

23-24.02.2018 Poznań

26-27.02.2018 Wrocław

02-03.03.2018 Katowice

06-07.03.2018 Gdańsk

09-10.03.2018 Kraków

16-17.03.2018 Rzeszów

20-21.03.2018 Wrocław

23-24.03.2018 Poznań

26-27.03.2018 Łódź

Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+