Pracownik administracyjno-biurowy: PROMOCJA: zgłoś 2 osoby - trzecia gratis
2016-08-01 20:30:31

Pracownik administracyjno-biurowy (16 godzin dydaktycznych)

Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego. Uczestnik pozna zasady przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, dekretowania, wpisywania do książki korespondencyjnej (ewidencjonowanie). Pozna rodzaje korespondencji m.in. korespondencję w sprawach osobowych, w sprawach finansowych, handlowych, transportowych czy administracyjnych. Podczas szkolenia Uczestnik uczy się jak planować i organizować pracę w biurze z wykorzystaniem terminarzy, planerów czy nowoczesnych środków pracy biurowej, które zostaną przedstawione podczas prezentacji mulimedialnej. Pozna zasady pracy w sekretariacie, zasady współpracy z szefem, planowania podróży służbowej czy przyjmowania delegacji krajowej czy zagranicznej. Podczas szkolenia nauczy się przygotowania zebrania wewnątrz firmy. Omówione zostaną również zagadnienia planowania pomieszczeń biurowych w tym sekretariatu oraz innych komórek organizacyjnych. Pozna zadania recepcyjne oraz asystenckie. Podczas szkolenia Uczestnik pozna zasady prawidłowego wizerunku pracownika biurowego, na który składa się: wygląd zewnętrzny, ubiór, sposób poruszania, sposób zachowania i sposób mówienia. Omówione zostaną zagadnienia przeprowadzenia archiwizacji dokumentów.   Wśród poznanej dokumentacji przeprowadzone zostaną ćwiczenia samodzielnego przygotowania korespondencji osobowej (fazy ABC): faza przyjmowania do pracy, faza zatrudnienia pracownika, faza rozwiązania stosunku pracy; jak również samodzielnego przygotowania korespondencji w sprawach handlowych, takich jak propozycja nawiązania współpracy handlowej, oferta, zamówienie, reklamacja. Przedstawiony zostanie również szczegółowy schemat: gdzie może pracować pracownik administracyjno-biurowy. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu.

Terminy szkoleń:

 

20-21.10.2017 – Rzeszów

23-24.10.2017 - Szklarska

26-27.10.2017 – Gdańsk

30-31.10.2017 – Wrocław

03-04.11.2017 – Poznań

06-07.11.2017 – Warszawa

06-07.11.2017 - Kraków

08-09.11.2017 – Rzeszów

09-10.11.2017 – Wrocław

15-16.11.2017 – Łódź

17-18.11.2017 – Gdańsk

20-21.11.2017 – Warszawa

24-25.11.2017 – Katowice

24-25.11.2017 - Karpacz

01-02.12.2017 - Kraków

04-05.12.2017 - Rzeszów

07-08.12.2017 - Katowice

11-12.12.2017 - Warszawa

14-15.12.2017 - Poznań

18-19.12.2017 - Gdańsk

20-21.12.2017 - Wrocław

04-05.01.2017 - Poznań

08-09.01.2018 - Kraków

11-12.01.2018 - Katowice

16-17.01.2018 - Gdańsk

19-20.01.2018 - Rzeszów

22-23.01.2018 - Wrocław

26-27.01.2018 - Warszawa

30-31.01.2018 - ŁódźCopyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+