Pracownik administracyjno-biurowy: PROMOCJA: zgłoś 2 osoby - trzecia gratis.
2016-08-01 20:30:31

Pracownik administracyjno-biurowy (16 godzin dydaktycznych)

Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego. Uczestnik pozna zasady przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, dekretowania, wpisywania do książki korespondencyjnej (ewidencjonowanie). Pozna rodzaje korespondencji m.in. korespondencję w sprawach osobowych, w sprawach finansowych, handlowych, transportowych czy administracyjnych. Podczas szkolenia Uczestnik uczy się jak planować i organizować pracę w biurze z wykorzystaniem terminarzy, planerów czy nowoczesnych środków pracy biurowej, które zostaną przedstawione podczas prezentacji mulimedialnej. Pozna zasady pracy w sekretariacie, zasady współpracy z szefem, planowania podróży służbowej czy przyjmowania delegacji krajowej czy zagranicznej. Podczas szkolenia nauczy się przygotowania zebrania wewnątrz firmy. Omówione zostaną również zagadnienia planowania pomieszczeń biurowych w tym sekretariatu oraz innych komórek organizacyjnych. Pozna zadania recepcyjne oraz asystenckie. Podczas szkolenia Uczestnik pozna zasady prawidłowego wizerunku pracownika biurowego, na który składa się: wygląd zewnętrzny, ubiór, sposób poruszania, sposób zachowania i sposób mówienia. Omówione zostaną zagadnienia przeprowadzenia archiwizacji dokumentów.   Wśród poznanej dokumentacji przeprowadzone zostaną ćwiczenia samodzielnego przygotowania korespondencji osobowej (fazy ABC): faza przyjmowania do pracy, faza zatrudnienia pracownika, faza rozwiązania stosunku pracy; jak również samodzielnego przygotowania korespondencji w sprawach handlowych, takich jak propozycja nawiązania współpracy handlowej, oferta, zamówienie, reklamacja. Przedstawiony zostanie również szczegółowy schemat: gdzie może pracować pracownik administracyjno-biurowy. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu.

 

Terminy szkoleń:

 

MAJ 2018

14-15 maja 2018 - Katowice

16-17 maja 2018 - Rzeszów

18-19 maja 2018 - Wrocław

18-19 maja 2018 - Poznań

23-24 maja 2018 - Gorzów Wlkp.

28-29 maja 2018 - Łódź


CZERWIEC 2018

08-09 czerwca 2018 - Kraków

13-14 czerwca 2018 - Poznań

15-16 czerwca 2018 - Katowice

15-16 czerwca 2018 - Wrocław

20-21 czerwca 2018 - Warszawa

22-23 czerwca 2018 - Rzeszów

26-27 czerwca 2018 - Zielona Góra

28-29 czerwca 2018 - Gorzów Wielkopolski

Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+