Zarządzanie czasem - czyli planowanie i organizowanie pracy
2016-09-24 08:43:47

PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE PRACY WŁASNEJ (szkolenie 1-dniowe)

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych elementów dotyczących zwiększenia efektywności a tym samym zwiększenia wydajności wykonywanych czynności w życiu zawodowym oraz życiu osobistym.
Korzyści dla Uczestników:
- nabycie wiedzy dotyczących złych nawyków występujących w życiu - dotyczących „pożeraczy czasu”
- poznanie metod planowania czasu
- uporządkowanie codziennych, tygodniowych, miesięcznych rocznych zadań
- nabycie umiejętności lepszej organizacji pracy
- skuteczniejsza realizacja zaplanowanych zadań
- poznanie korzyści wynikających z lepszego zarządzania czasem
Celem szkolenia jest uświadomienie sobie czym jest „złoty czas”. Uczestnicy wykonują analizę czynności i czasu ich trwania, oraz wszelkich zakłóceń, które powodują nieefektywność działań. Poznają zasady straconego czasu oraz porządkują przyczyny strat czasu. Poznają pożeracze czasu i szukają sposobów ich rozwiązania. Podczas szkolenia omówione zostaną reguły planowania czasu, zaczynając od ustalenia celu, co oznacza określenie celu. W tej części omówiona zostaje: wizja życiowych pragnień oraz podział celów na cele prywatne i zawodowe. Aby realizować cele musimy znać elementy jakie są nam potrzebne (wiedza zawodowa, techniki pracy) – to również zostanie zaprezentowane w tej części ćwiczeń.Wykonywana jest analiza profilu osobowości aby uświadomić sobie nad czym pracować aby lepiej wykorzystywać czas i realizować cele. Kolejnym elementem szkolenia jest plan życia i kariery. Omówione zostaną zasadnicze reguły planowania czasu oraz nawyki dotyczące planowania. Wyjaśnimy czym są zasady i metody: ABC, 60:40, metoda planowania ALPEN oraz wykonamy zadanie planowania od wieloletniego do pojedynczego dnia.Końcowym elementem będą zagadnienia dotyczące właściwych zasad korzystania z terminarza oraz organizacja pracy.
 
Terminy szkoleń:


LUTY 2018
21.02.2018 - Warszawa
24.02.2018 - Poznań
27.02.2018 - Wrocław

MARZEC 2018
03.03.2018 - Katowice
07.03.2018 - Gdańsk
10.03.2018 - Kraków
17.03.2018 - Reszów
21.03.2018 - Wrocław
24.03.2018 - Poznań
27.03.2018 - Łódź
31.03.2018 - Warszawa

KWIECIEŃ 2018
04.04.2018 - Kraków
07.04.2018 - Katowice
11.04.2018 - Rzeszów
13.04.2018 - Poznań
18.04.2018 - Gdańsk
21.04.2018 - Wrocław
25.04.2018 - Łódź
28.04.2018 - Warszawa
 
 
Zapraszamy
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+