Obsługa sekretariatu i biura: lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2017
2016-10-21 09:53:47

Cel szkolenia: celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do pracy na stanowisku sekretarki oraz przedstawienie zasad funkcjonowania biura, sekretariatu. Wizerunek sekretariatu tworzy wizerunek firmy. Sekretariat jest pierwszym punktem kontaktu z firmą i dalsza współpraca może zależeć od tego jak klient zostanie potraktowany podczas pierwszej rozmowy. Pracownicy sekretariatu mają często do czynienia z klientami trudnymi, przenoszącymi na nich wiele negatywnych emocji. W czasie szkolenia nauczymy jak sobie radzić z kłopotliwymi sytuacjami i klientami. Dobra obsługa sekretariatu to również doskonała organizacja dnia pracy. Pokażemy konkretne rozwiązania związane z planowaniem zadań. Zdobędziesz umiejętność nawiązania pierwszego kontaktu. Rozszerzysz swoje umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji w firmie. Poznasz specyfikę pracy biurowej i dowiesz się jakie są techniki i zasady tworzenia pism. Szkolenie sprawi, że będzie lepiej planować, organizować i efektywniej wykorzystywać czas oraz właściwie dobierać formy komunikowania się z współpracownikami i klientami. Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do pracy na stanowisku sekretarki, przedstawienie zasad funkcjonowania biura, sekretariatu.

 
Program:

1. Wprowadzenie
- sekretariat - zasady jego funkcjonowania
- lokal biurowy
- warunki materialne pracy biurowej
- urządzenia techniczne łączności, komputery
- dokumentacja biurowa i jej obieg
- relacje z szefem
2. Nowoczesna sekretarka
Wizerunek sekretarki - asystentki:
- charakterystyka pracy sekretariatu
- miejsce pracy sekretarki
- sekretarka: jej cechy, wygląd, wykształcenie, umiejętności
3.Urządzenia biurowe, organizacyjne i przybory biurowe
Urządzenia biurowe:
- klasyfikacja środków technicznych
- środki techniki korespondencyjnej (maszyny do pisania, komputery, dyktafony, maszyny pomocnicze)
- urządzenia do reprografii (kopiarki, fotokopiarki)
- urządzenia liczące
- komputery
- urządzenia ewidencyjne i inne przybory
4.Przybory i materiały biurowe
- charakterystyka przyborów i materiałów biurowych
- formy papieru (w mm)
5. Organizacja obiegu pism
- dokumentacja biurowa i jej rodzaje
- znaczenie i zasady właściwego obiegu pism
- systemy kancelaryjny
6.Korespondencja w firmie
- co to jest korespondencja ? Rodzaje
- korespondencja występująca w firmie
- prawidłowe czynności w związku z przyjmowaniem, wysyłaniem korespondencji
kalendarze, organizatory - czas pracy
7.Prowadzenie korespondencji i jej przechowywanie
- czynności wykonywane przy przyjmowaniu pism
- czynności wykonywane przy wysyłaniu pism
- przechowywanie akt i klasyfikacja archiwalna
8.Pisma - charakterystyka. Redagowanie pism
- elementy składowe pisma i zasady ich rozmieszczania (data, adresowanie, rozpoczynanie pism, akapit, zwrot kończący pismo)
- adresowanie kopert
- pisma przewodnie, zaświadczenia, zaproszenia, sprawozdania
9.Zarządzanie czasem
- terminarze (kalendarze)
- organizowanie zebrań
- przyjmowanie interesantów, delegacji
- przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych


Szkolenie trwa – 8 godzin dydaktycznych
Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia dedykowanego - zamkniętego, nawet dla 1 osoby. Przeprowadzamy szkolenia zamknięte dla grup, oraz szkolenia indywidualne w miejscu zaproponowanym przez Klienta.

Uwaga promocja:

zgłoś 2 osoby - dodatkowa 1 osoba gratis
Podana cena jest ceną brutto.  Cena obejmuje: szkolenie, przerwy kawowe, soki, wodę, zaświadczenie, przybory piśmiennicze, materiały, notatnik.
 
Terminy szkoleń:

LIPIEC 2017

19 lipca 2017 - Poznań
 
24 lipca 2017 - Warszawa
 
26 lipca 2017 - Łódź
 
27 lipca 2017 - Wrocław
 

SIERPIEŃ 2017 

07 sierpnia 2017 - Poznań

09 sierpnia 2017 - Kraków

16 sierpnia 2017 - Warszawa

24 sierpnia 2017 - Katowice

28 sierpnia 2017 - Wrocław

30 sierpnia 2017 - Łódź

31 sierpnia 2017 - Gdańsk

 

WRZESIEŃ 2017

04.09.2017 - Poznań

06.09.2017 - Kraków

13.09.2017 - Katowice

18.09.2017 - Gdańsk

20.09.2017 - Łódź

27.09.2017 - Wrocław

29.09.2017 - Warszawa

 

PAŹDZIERNIK 2017

02.10.2017 - Kraków

11.10.2017 - Poznań

11.10.2017 - Łódź

18.10.2017 - Katowice

20.10.2017 - Rzeszów

23.10.2017 - Szklarska

23.10.2017 - Warszawa

26.10.2017 - Gdańsk

30.10.2017 - Wrocław

Zapraszamy
Copyright © 2013 - 2017 Mati Consulting | Mapa strony | Google+